Centre

Minusval és un Centre Especial Treball concedit per la Generalitat de Catalunya que té com a finalitat principal afavorir la integració social i la inserció laboral de persones amb discapacitat.

 

En el pla social el centre compleix bàsicament un triple objectiu: consolidar feina per al col·lectiu especial, prestar serveis d’ajustament personal i social i, al mateix temps, ser un mitjà per la seva integració en el règim de treball ordinari.

veure més ...