Centre

Minusval és un Centre Especial Treball concedit per la Generalitat de Catalunya que té com a finalitat principal afavorir la integració social i la inserció laboral de persones amb discapacitat.

 

En el pla social el centre compleix bàsicament un triple objectiu: consolidar feina per al col·lectiu especial, prestar serveis d’ajustament personal i social i, al mateix temps, ser un mitjà per la seva integració en el règim de treball ordinari.

 

Des de la nostra entitat apostem tant per un ensenyament previ dels nostres usuaris com per una formació continuada un cop iniciada la professió.

 

Volem proporcionar als treballadors uns coneixements que afavoreixin la seva autonomia i els ajudi a la seva realització personal, laboral i econòmica.

 

Actualment la major part de les persones amb discapacitat que treballen al nostre centre han estat formats mitjançant cursos de l’àmbit tèxtil subvencionats per la Generalitat de Catalunya en col·laboració amb el Fons Social Europeu.